RODO

 

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest HelioExpert S.A. z siedzibą z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 23, 00-342 Warszawa.
W HelioExpert s.a. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się pod adresem e-mail: jacek.luszczewski@helioexpert.pl lub korespondencyjnie pisząc na adres: HelioExpert s.a. z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 23, 00-342 Warszawa. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy.

1. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
wykonania Umowy lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
wykonania obowiązków prawnych ciążących na HelioExpert S.A. w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Klientem a HelioExpert S.A. – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
marketingu bezpośredniego produktów lub usług HelioExpert S.A. oraz jej partnerów – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
badania poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych usług i produktów przez HelioExpert S.A. oraz jej partnerów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
zapraszania Klienta do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez HelioExpert S.A. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); badań rynkowych, marketingowych, tworzenia analiz, zapraszania do udziału w innych wydarzeniach oraz informowania o  prowadzonych przez HelioExpert S.A. akcjach dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu;
za zgodą wyrażoną przez Klienta, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez HelioExpert S.A. w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu prowadzenia działań marketingowych w formie rozmowy telefonicznej oraz SMS/MMS lub poprzez przesyłanie informacji handlowych na adres e-mail, dotyczących w szczególności:
produktów lub usług HelioExpert S.A. oraz jej partnerów;
badań poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych usług i produktów przez HelioExpert S.A. oraz jej partnerów;
zapraszania Klienta do wzięcia udziału w konkursach;
badań rynkowych, marketingowych, tworzenia analiz przez HelioExpert S.A.;
zapraszania do udziału w innych wydarzeniach;
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach nie jest wymagane w celu zawarcia i wykonania Umowy.

2. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
1. podmioty, które prowadząc działalność pocztową lub kurierską, działalność płatniczą współpracują z nami (banki, instytucje płatnicze – w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz, podmioty nabywające wierzytelności i podmioty windykacyjne),
2. podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, windykacyjnych oraz spółki zależne lub spółki powiązane,
3. podmioty, które obsługują nasze systemy teleinformatyczne i świadczą dla nas usługi IT,
4. podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
5. podmioty, które świadczą nam usługi agencyjne, reklamowe, drukarskie oraz magazynowe i logistyczne,
6. podmioty, które świadczą nam usługi archiwizacji dokumentów,
7. partnerzy handlowi, którzy pozyskują Klientów i zawierają umowy w imieniu HelioExpert S.A.,
8. podmioty, które wykonują za nas usługę lub dostarczają usługi lub towary objęte Umową bądź umowami z naszymi Klientami, z których realizacją związana jest Umowa,
w przypadku akcji marketingowych odbiorcami Państwa danych mogą być Portale społecznościowe, za pomocą których prowadzone są wydarzenia, konkursy, akcje promocyjne; np. Facebook, Instagram itp. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami, HelioExpert S.A. wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Klienta przetwarzanych przez nich w imieniu HelioExpert S.A.,

Państwa dane mogą być udostępniane organom państwowym na ich uzasadnione prawnie żądanie.

3. Okres przechowywania danych.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi.
We wszystkich przypadkach – przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie  4, a po ich realizacji – przez czas niezbędny do usprawiedliwionej prawnie archiwizacji do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
prawo do wniesienia sprzeciwu – w granicach art. 21 RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłanych Inspektorowi Ochrony Danych drogą mailową na adres e-mail: jacek.luszczewski@helioexpert.pl lub w kanałach kontaktu z HelioExpert S.A. wskazanych na stronie www.helioexpert.pl
Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że HelioExpert S.A. przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

 

   |    Włącz oszczędzanie.

+48 22 100 41 21
kontakt@helioexpert.pl 

   

HelioExpert S.A. | dawniej HelioExpert sp. z o.o. sp.k.
Topiel 23 | 00-342 Warszawa

KRS 0000913690
NIP 9522103838 REGON 142807735

Kapitał zakładowy 500 000,00 zł Alior Bank S.A.
Numer konta bankowego 57 2490 0005 0000 4520 2848 925

Polityka prywatności i cookies   |    RODO

Scroll to Top
Zamów rozmowę

Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak będzie to możliwe.

    czytaj dalej

    X
    Zamów rozmowę