Administrator danych osobowych

Administratorem strony, a zarazem administratorem Państwa danych przekazywanych za jej pośrednictwem jest firma INFODROME Robert Gołąb. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem robert.golab@infodrome.pl. Administrator zapewnia poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby przetwarzane dane były bezpieczne przez cały okres ich przechowywania, chronione środkami technicznymi oraz organizacyjnymi, w tym stosownymi wdrożonymi procedurami, przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników korzystających z usług oferowanych za pośrednictwem jego strony na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Administratora. Użytkownik powinien wyrazić odrębną zgodę na każdą z oferowanych usług.

Zgoda użytkownika na przetwarzanie dane w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia jakąkolwiek komunikację.

Jakie dane osobowe są przetwarzane?

Administrator kieruje się zasadą minimalizacją danych i zbiera dane wyłącznie w zakresie, jaki jest uzasadniony charakterem prowadzonej przez niego działalności i oferowanych usług.

Dla celów komunikacji z użytkownikami Administrator zbiera następujące dane użytkownika:
– dane kontaktowe konieczne do komunikacji Administratora z użytkownikiem, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail,

Te dane są potrzebne do komunikacji z użytkownikami.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane zbierane są wyłącznie na okres niezbędny dla realizacji celów, dla których zostały zebrane, za wyjątkiem sytuacji, kiedy odrębne przepisy nakładają na Administratora prawny obowiązek dłuższego ich przechowywania.

Dane osobowe przekazane do celów otrzymywania newslettera będą przechowywane aż do chwili odwołania zgody/wniesienia wniosku o usunięcie danych przez użytkownika.

Przekazywanie danych

Przetwarzane przez nas dane osobowe użytkowników nie są przekazywane podmiotom nieuprawnionym.
Dane użytkowników mogą być ponadto udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana. Użytkownik ma ponadto prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z nieuprawnionym przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora (organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). We wszelkich sprawach dotyczących realizacji powyższych uprawnień Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika także po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.

Polityka plików cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

  1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu … [nazwa podmiotu] z siedzibą pod adresem ….
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Uwaga! Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. Więcej informacji znajdziesz na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/